.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผนสพม.33

 
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 52.91.221.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 101,257
 

  หน้าหลัก    ที่อยู่สถานศึกษา 
ที่อยู่สถานศึกษา
 

 

ชื่อที่อยู่โรงเรียน สังกัด สพม.33
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน (โดยละเอียด) โทรศัพท์ โทรสาร
1 สุรวิทยาคาร  372  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-511193, 044518358  044-515286
2 สิรินธร  360  ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-511189 044-513187  044-513187
3 สวายวิทยาคาร  -  หมู่ที่ 6  ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-518956  044-546597
4 นาดีวิทยา  209 หมู่ 12  ถ. นาดี-อาลอ  ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-712051  044-712051
5 ศรีไผทสมันต์  - หมู่ที่ 9  ถ. สุรินทร์-ช่องจอม ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-727709, 044143112  
6 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หมู่ 6  ต.ราม  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 32000  044-549072  044-549072 ต่อ 102
7 สุรินทร์ภักดี  - หมู่ 2  ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-040140 044-040140
8 พญารามวิทยา ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-712056  -
9 สุรินทร์ราชมงคล  - 300 หมู่ 5  ถ. เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-512785, 044-512647 044-512785
10 โชคเพชรพิทยา  - หมู่ 9  ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-712054  044-712054
11 สุรินทร์พิทยาคม  - หมู่ 12 บ้านบุตาดี ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-041102  044-590301  044-041102
12 วีรวัฒน์โยธิน  - หมู่ 20  ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-515689  044-519350
13 มหิธรวิทยา 797 ม.20 ถ.เลี่ยงเมืองสายลำชี - ปราสาท  044-516059 044-516059
14 นาบัววิทยา ม. 1 ต.นาบัว อ. เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-143580 0-4414-3580
15 ศรีรามประชาสรรค์ ม.12  ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-712060 -
16 ตั้งใจวิทยาคม  - หมู่ 3 บ้านระกา  ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-712079  044-558104 044712076
17 ท่าสว่างวิทยา  181 หมู่ 7 บ้านละเอาะ ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-712074  044-712074
18 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  91 หมู่ 11 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-590346  044-590346
19 เทนมีย์มิตรประชา  125 หมู่ 2  ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  044-141125  044-141125
20 จอมพระประชาสรรค์  195  หมู่ 6  ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180  044-533095  044-581138
21 เมืองลีงวิทยา หมู่ 12 บ้านยาง  ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 044-576080 044-576080
22 บุแกรงวิทยาคม  111  หมู่ 1  ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180  044-712035  
23 หนองสนิทวิทยา  -  หมู่ 7  ถ.สำโรง-สนม ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180  044-712062  044-712062
24 ศีขรภูมิพิสัย  822/1 หมู่ 1  ถ.ศรีปราสาท  ต.ระแงง  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-561252  044-560087
25 แตลศิริวิทยา  - หมู่ 18  ต.แตล  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-586127  044-586127
26 ห้วยจริงวิทยา  - หมู่ 12  ถ.รัตนบรี-ศีขรภูมิ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-712058  044-712058
27 กุดไผทประชาสรรค์  - หมู่ 9  ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-571683, 0887033667  044-571683
28 จารย์วิทยาคาร ม.1 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 32110 086-4696602 086-4696602
29 มัธยมจารพัตวิทยา  - หมู่ 17  บ้านจัทร์แสง ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-590094  044-571066
30 หนองแวงวิทยาคม  - หมู่ 9  บ้านหนองแวง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-712036, 044712036  044-712036
31 ขวาวใหญ่วิทยา  - หมู่ 2  บ้านโนนครั่ง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-712037  
32 วังข่าพัฒนา  127 หมู่ 7  ถ.นาตัง-ศีขรภูมิ  ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-557943 , 044-590136 0883755168
33 ยางวิทยาคาร  59 หมู่ 16   ต.ยาง  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110  044-712220  
34 สุรพินท์พิทยา    หมู่ 3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 044-541096 044-541165
35 พนาสนวิทยา    ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  32220 044-571725  
36 ศรีสุขวิทยา 103 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  32170 044-151608 044-151636
37 สำโรงทาบวิทยาคม 261/1 หมู่ 11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 044-569163, 044-569300
38 สินรินทร์วิทยา  หมู่2 ต.เขวาสินรินทร์  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  32000 044-519044,  
39 แร่วิทยา 112 หมู่ 5 ต.บ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-712080  
40 บึงนครประชาสรรค์ 92 หมู่ 2ถ.ปัทมานนท์ ต.บึง กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-558154  
41 ชุมพลวิทยาสรรค์ 1 หมู่ 1ถ.สุรินทร์-สตึก ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  32190 044-596104 044-596104
42 เมืองบัววิทยา หมู่ 1 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  32190 044-712059  
43 ลำพลับพลาวิทยาคาร 144 หมู่ 11 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 044-712076  
44 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ หมุ่ 9 ถ. ปัทมานนท์ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-591159 044-591574
45 ลานทรายพิทยาคม 101หมู่ 12ถ.หนองตาด-กระโพ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-712055 044-712055
46 เมืองแกพิทยาสรรค์ หมู่ 10 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 08-78740443,044516099  
47 พรมเทพพิทยาคม หมู่ 5 ถ.ท่าตูม-ชุมพลบุรี ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-712068  
48 ช้างบุญวิทยา หมุ่ 13 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-712063,044145049 044-712063
49 ทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-712873,  
50 โนนแท่นพิทยาคม   ต. โพนครก  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  32120 044-722220,044590288  
51 ศรีปทุมพิทยาคม หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 044-027279 044-590054
52 รัตนบุรี 138 หมู่ 12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 044-599249 044-599250
53 ดอนแรดวิทยา ม.8 ถ.ธาตุ-บัวเสียว  ต.ดอนแรด  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  044599249 044-712269
54 เบิดพิทยาสรรค์ หมู่ 14 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 044-599525  
55 ธาตุศรีนคร 29 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 044-599564,  
56 แกศึกษาพัฒนา หมู่ที่ 9  ต. แก  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 044-590190  
57 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ หมู่ 10  ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 044-590128,  
58 หนองอียอวิทยา หมู่ 1 ต. หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 044-712057  
59 หนองขุนศรีวิทยา 100  หมู่ 11  ต.แคน  อ.สนม  จ.สุรินทร์  32160 044-590145  
60 สนมวิทยาคาร 190 หมู่ 1 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 044-589043  
61 นารายณ์คำผงวิทยา หมู่ 12 ต.คำผง  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 044-712070,0864657898 044-712070
62 โนนเทพ หมู่  2 ต.หนองเทพ  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 044-518954  
63 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 81 หมู่ 8 ต.ระเวียง  อ.โนนนรายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 044-712078,  
64 ประสาทวิทยาคาร  424 หมู่ 1 เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-551245 044-552361
65 โคกยางวิทยา 179 ม.7 บ้านผักหว้า ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-712052 044-712052
66 ตานีวิทยา หมู่ 9 ถ.โชคชัย-เดชอุดม  ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-146206  044-146207
67 ไทรแก้ววิทยา หมู่ 3  ต.กันตวจระมวล  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-571680  
68 ทุ่งมนวิทยาคาร 64 หมู่ 2 ถ.ปราสาท-ตาอี  ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-712069, 044-712069
69 เชื้อเพลิงวิทยา 107-111หมู่ 7 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-042552 044-042552
70 ตาเบาวิทยา 99 หมู่ 10 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-712081  
71 กาบเชิงวิทยา 43 หมู่ 17 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 044-559055 044-559120
72 แนงมุดวิทยา หมู่ 9 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 044-512087  
73 โคกตะเคียนวิทยา 44 หมู่ 2 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 044-712071  
74 ปราสาทเบงวิทยา 1 หมู่ 19 ถ.ปราสาทเบง-เกษตรถาวร ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 044-712077 044-712077
75 สังขะ 422  หมู่ 1 ถ.สังขะ-ไพรกาล ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-571126 044-571662 044-571126
76 กระเทียมวิทยา 240 หมู่ 2 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-149208 044-149208
77 ตาคงวิทยา   รัชมังคลาภิเษก 95 หมู่ 4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-590382 044-571711
78 ขนาดมอญพิทยาคม  - หมู่ที่ 16 บ้านขนาดมอญใต้ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150  044-571712 -
79 มัธยมทับทิมสยาม 04 หมู่ 6 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-712061 044-504423  044-712061
80 พระแก้ววิทยา หมู่ 13 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-712083 044-590387  044-712083
81 เทพอุดมวิทยา หมู่ 11 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 044-712073 044-712073
82 บัวเชดวิทยา 457 หมู่ 4 ถ.บัวเชด-สังขะ ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 044-579033,0899169938 044-579170
83 มัธยมศรีสำเภาลูน โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 089-7229971  
84 พนมดงรักวิทยา 101 ม.10  ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 044-552-346 044-552-209
85 ศรีณรงค์พิทยาลัย  96  หมู่ที่ 1  บ้านศรีสุข  ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 044-712094 044-712094
 

 
 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com