หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
PLC วิพากษ์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกาารศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไอยรา สพม.๓๓ 
     
PLC วิพากษ์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       PLC วิพากษ์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกาารศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม