.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
December 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 December 2561
 
All online 14 People
IP number 3.80.218.53
You are visitor number 94,986
 

  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
ประวัติความเป็นมา
สหวิทยาเขต
บุคลากร
ที่อยู่สถานศึกษา
รหัสโรงเรียน
Home page
นโยบาย สพฐ. 2560
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จุดเน้นการดำเนินงาน สพม.33
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
20 ข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการปี 2561
จัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปี 2561
ARS ปี2561
Profile
ขอบข่าย ภารกิจงาน
Timeline 2561
Acitvities
Contact Us
Site Map
Menu on the right
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com