.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
 
June 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 June 2561
 
All online 3 People
IP number 54.80.247.119
You are visitor number 84,825
 

  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
นโยบาย สพฐ. 2560
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จุดเน้นการดำเนินงาน สพม.33
20 ข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
Profile
ขอบข่าย ภารกิจงาน
Acitvities
Site Map
Contact Us
ประวัติความเป็นมา
สหวิทยาเขต
บุคลากร
ที่อยู่สถานศึกษา
รหัสโรงเรียน
All Course
Menu on the right
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com